บ่อนไก่ชน

บ่อนไก่ชน สถานที่ทำกิจกรรมที่มีเสน่ห์และให้ความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ 

บ่อนไก่ชน เป็นสถานที่ใช้ในการชนไก่ ที่เป็นกีฬาพื้นบ้านสมัยก่อน ที่นิยมในหลายประเทศทั่วโลก เป็นการนำไก่สองตัวที่เลี้ยงและขุนบำรุงมา มีการผ่านขั้นตอนการฝึกฝนมาแล้ว ให้ได้มาขึ้นสังเวียนที่มีการวางเงินหรือ ทรัพย์สินในการเดิมพันที่มีมูลค่ามหาศาล แต่อาจขัดกับกฏหมายในประเทศไทย ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ มีความรุนแรงเพราะการแข่งขันของไก่ทั้งทั้งสองตัวนั้น ต้องมีการจิกกันตีกันจน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องบาดเจ็บหรือล้มตายไป

อาจมีบางครั้งที่เจ้าของไก่ ใช้ยาในเพื่อกระตุ้นให้ไก่ เกิดความดุร้าย และกระทำอื่น ๆ อีก หลายคนคงคิดว่าการกระทำเช่นนี้ เป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยหรือไม่  และถูกผิดอย่างไร ซึ่งการเลี้ยงไก่ชนไม่ผิดกฎหมายนะคะ ชนไก่ก็ไม่ผิดค่ะ พนันไก่ ก็ไม่ผิดค่ะ เพราะมีบ่อนเปิดแบบถูกกฎหมายอยู่ ไก่ชนเลี้ยงยันมันตายเอง ไม่ได้ถูกฆ่า แต่คนที่สั่งข้าวมันไก่กระเพราไก่มากินนั้น เป็นพวกที่เลือดเย็น บาปหนา เพราะแม่ค้าต้องฆ่าไก่ หรือสั่งไก่จากโรงเชือดมาต้มยำทำแกงให้คุณกิน ไก่ทุกตัวมันก็มีชีวิต มันก็รักตัวกลัวตายกันหมดแหละ คนที่สั่งเมนูไก่ทุกอย่างมันคือฆาตกรคนสั่งฆ่าทั้งนั้น

สถานที่ขออนุญาตชนไก่…สำคัญอย่างไร

ชนไก่ในบ่อนอย่างถูกกฎหมายนั้นมีความสำคัญ บ่อนไก่ชน “ชนไก่”การละเล่นพื้นบ้านในอดีตของไทยที่นิยมเล่น หลังฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลหรือเทศกาล งานต่าง ๆ เพื่อความสนุกสนานของคนในชุมชน ต่อมาถูกพัฒนาเป็นการแข่งขัน และการเสี่ยงโชคแสวงหากำไร เกิดการตั้งกฎเกณฑ์ของการพนัน จนกลายเป็น การพนันชนไก่

จากที่ได้เกริ่นมาในข้างต้น ก็เพราะคดีปกครอง ที่นำมาเล่าสู่กันฟังฉบับนี้ เป็นกรณีเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนัน และขออนุญาตตั้งบ่อนพนันประเภทชนไก่ ในพื้นที่ของจังหวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งตามกฎหมายนั้น มีการกำหนดให้นายอำเภอ มีอำนาจออกใบอนุญาต แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดอีกที  และการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด อนุมัติหรือไม่อนุมัติ ถือว่าใช้ดุลพินิจในการตัดสินด้วยกฎหมาย เรื่องนี้ มีกฎหมาย คำสั่งและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลายฉบับ เช่นคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1513/2503 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2503 ข้อ 3 กำหนดว่าสถานที่เล่น จะต้องมีบริเวณกว้างขวางมั่นคง ไม่ขัด
ต่อสุขลักษณะและอนามัย และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2525 ข้อ 6

กำหนดว่าสถานที่เล่นจะต้อง มีบริเวณกว้างขวางมั่นคงไม่ขัดต่อสุขลักษณะอนามัย ศาลปกครองสูงสุดท่านวินิจฉัยเกี่ยวกับ การใช้อำนาจของนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดว่าต้องใช้ดุลพินิจ ภายในกรอบของกฎหมาย คำสั่งและระเบียบ และยังต้องคำนึงถึง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคไข้หวัดนกในไก่ชนด้วยดังนั้น ผู้สนใจจึงสมควรศึกษาเพิ่มเติมได้จากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.454/2561 ค่ะ

ก่อนจะก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ขึ้นใหม่ ให้ผู้ขออนุญาตใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่ ยื่นคําร้องขออนุญาตพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเพื่อเสนอ ต่อผู้มีอํานาจสั่งอนุมัติพิจารณา

  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
  • กรณีมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และติดอากรสแมป์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ
  • หลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีทุน เพียงพอที่จะประกอบกิจการ
  • สำเนาหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินอันเป็นที่ตั้งสถานที่ดังกล่าว ซึ่งผู้ขออนุญาตเป็นผู้มี สิทธิในที่ดินหรือหนังสือสัญญาเช่า
  • แผนผังของที่ตั้งสถานที่ที่จะขออนุญาตใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ที่แสดงว่า สถานที่ดังกล่าวต้องไม่อยู่ใกล้เคียงกับศาสนสถาน สถานศึกษา สถานพยาบาล หรือสถานที่พักฟื้นในระยะที่อาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออุปสรรคในการปฎิบัติศานกิจ การเรียนการสอน การรักษาพยาบาล หรือการพักฟื้นได้

 

บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล

และการชนไก่นั้นถือได้ว่า เป็นการสร้างมูลค่าให้กับไก่ชนที่เลี้ยงได้ และยังสามารถสร้างอาชีพและรายได้มากมาย จากคนที่ทำอาชีพเกษตรกรรมช่วยให้หมดหนี้สินได้ เพราะสามารถทำฟาร์มไก่ชนขาย ได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำ นายวิโรจน์ แจ้งใจ อายุ 32 ปี นักเลงไก่ชน ซุ้ม ส.มีสุวรรณ นักเลงไก่ชน กล่าวว่า…

“ผมว่ามันก็ดีอย่างเสียอย่าง บางคนมองว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ ซึ่งจริงๆ แล้วมันก็ใช่ เพราะไก่บางตัวจิตใจมันดีมากๆ รักเจ้าของ โดนฝ่ายตรงข้ามตีจนไม่ไหวแล้ว แต่มันไม่ยอมแพ้ บางตัวยอมตายคาสังเวียนก็เคยมีมาแล้ว แต่เราเองก็จะมีการป้องกัน ถ้าดูเชิงแล้วสู้ไม่ได้ เราก็จะขอยอมแพ้ เพราะปล่อยให้ตีกันต่อก็แพ้อยู่ดี รีบยอมก่อนไก่ของเราจะได้ไม่เจ็บมาก”

“ซุ้มไก่ที่นี่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ประมาณวันละ 100,000 บาทต่อวัน บางวันได้ถึง 500,000 บาท เช่นเดียวกันกับคนที่นำพันธุ์ไก่ชนจากที่นี่ไปเพาะเลี้ยง ก็ร่ำรวยกันมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนขับแท็กซี่ ที่แต่เดิมมีรายได้ตกวันละ 500 บาท แต่พอหันมาทำไก่ชน กลับมีรายได้เพิ่มมากขึ้น จนเหยียบหลักหมื่น”

บ่อนไก่ชน

บ่อนไก่ชน กฎกติกาการเดิมพันเริ่มจากอะไร

แน่นอนว่าการชนไก่นั้น ผู้ที่เลี้ยงไก่ย่อมจะทำทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ไก่ของตนชนะ เพราะนั่นจะหมายถึงเงินก้อนโตจากการพนันชนไก่ใน บ่อนไก่ชน นั่นเอง ซึ่งไม่ต่างจากการพนันประเภทอื่น ๆ ที่ผู้พนันนั้นคาดหวังว่าจะได้กำไร จากเงินทุนที่วางเดิมพันลงไป อาจจะทำให้ให้กลายเป็นเศรษฐี หรือยาจกหมดตัวได้ในพริบตา การที่จะชนไก่นั้น ต้องเป็น ไก่ชนพันธุ์แท้ และต้องมีชั้นเชิงในการชนจริง ๆ

และพ่อพันธุ์ไก่ชนที่ดีนั้น ราคาค่อนข้างสูงเหยีบยหลักแสน สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้เลี้ยงได้อย่างงาม มีตำราเคยบอกไว้ว่า ไก่ที่มีลักษณะดีนั้นต้องมี ปากงุ้ม เหมือนเหยี่ยว เป็นร่องหนา แข็งแรง ตารูปตัววี คิ้วหนา หงอนหินบางกลางสูง คอยาวใหญ่ ลำตัวยาว 2 ท่อน เนื้อเต็มทั้งหน้าอก และบั้นท้าย บั้นขาใหญ่ แข้งอิ่มกลม มีหมอนรองแข้ง มีเสือซ่อนเล็บ มีเหน็บชั้นใน… หางพันเจ็ด ปีกสิบเอ็ด เกล็ดยี่สิบสอง ส่วนชั้นเชิง ในการชนนั้น ก็สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่า ต้อง “ปากไว ชนดี ตีแม่น” นักวิชาการด้านไก่พื้นเมืองให้ข้อมูลว่า มีไก่ชนน้อยตัวนักที่มีคุณสมบัติดีพอจะนำไปแข่งขันชนไก่ได้

ก่อนเริ่มชนไก่นั้นต้องมีการเปรียบไก่กันเสียก่อน คล้าย ๆ กับมวยที่ต้องดูรุ่นกันว่าขึ้นสังเวียนได้ไหม เมื่อเปรียบไก่ได้กันแล้ว ให้สองฝ่ายตกลงเก็บเงินเดิมพัน ไปวางไว้กับผู้รักษาเงินบ่อนก่อนปล่อยไก่เข้าชนกัน ไก่ที่ยังไม่วางเงินเดิมพันจะนำเช้าไปชนไม่ได้ เมื่อทั้งสองฝ่ายวางเงินเดิมพันแล้วยังไม่ถึงลำดับเข้าชน ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะถอนเงินเดิมพันคืนไม่ได้ (เว้นแต่ถึงเวลา 17.00 น.) เพราะมีเวลาขนกันน้อยอาจจะไม่ได้กินกัน ทางบ่อนยินดีคืนเงินให้ได้

เมื่อถึงเวลาการปล่อยไก่เข้าชนกัน หากทั้งคู่ไม่พองสร้อยต่างยืนเฉย หรือวิ่งหนี หรือตัวใดตัวหนึ่งก้มหัวลงอยู่ใต้อกอีกตัวหนึ่งเฉยก็ต้องปล่อยให้หมดยกไป หากสู้กันไก่ตัวใดตาบอดข้างหนึ่งก็ยังไม่แพ้ ถ้าตาบอดสองข้างจริงถือว่าแพ้ ไก่ตัวใดถูกตีตาบอดทั้งสองข้างในยกนั้น ยังไม่ถึงเวลาพิสูจน์ บังเอิญตัวตาบอดทั้งสองข้างตีตัวตาดีวิ่งหนีหรือออกปากร้อง เป็นแพ้ ต้องปล่อยไปจนหมดยกนั้น เมื่อเสียงโป๊กดังขึ้นผู้ควบคุมการชนไก่จะได้พิสูจน์ตัวตาบอดก่อนทันที ถ้าเข้าลักษณะตาบอดทั้งสองข้าง ถือว่าแพ้ และตัวตาดีที่วิ่งหนีล่อหน้าไม่สู้ถือว่าแพ้ ทั้งคู่ยกเลิกกันหนียกสุดท้าย การแข่งขันไม่เกิน 12 อัน (12 ยก) ใช้เวลาแข่งขันยกละ 20 นาที พัก 20 นาที

ยังมีกติกาอีกมากมาย หากผู้ที่เริ่มจะพนันก็ต้องศึกษาหาข้อมูลอย่างละเอียดในสนามนั้นๆ ไก่ตัวนี้สถิติเป็นอย่างไร เพราะรายละเอียดยิบย่อยเยอะมาก และถ้าไม่อยากเสียเวลาเดินทางไปเล่นถึงบ่อน ปัจจุบันนี้มีการพัฒนาสามารถเดิมพันผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว

ทำไมคนถึงนิยมหันมาเล่นไก่ชนออนไลน์

ด้วยปัจจุบันนั้นเริ่มมีเทคโนโลยีและความสะดวกสบาย ในการเดิมพันพนันมากขึ้น การเดิมพันไก่ชนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ ก็สามารถแทงได้ ทางเว็บไซต์มีการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติต่าง ๆ ให้ได้อ่านศึกษากันอีกด้วย เรียกได้ว่าสะดวกครบจบในเว็บเดียว และยังมีสูตรเด็ด แทงไก่ชน สูตรเล่นพนัน เทคนิคดี ๆ ในการเล่นพนันไก่ชนอย่างไรให้ได้เงิน

ทางเว็บไซต์เองก็ได้นำเกมพนันกีฬาออนไลน์ ที่เรียกได้ว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ตั้งแต่สมัยก่อนนำมาไว้ที่เว็บไซต์ เพื่อที่จะให้นักพนันที่มีความสนใจ ได้ลองเดิมพันกันกับเกมกีฬาไก่ชน ซึ่งเป็นกีฬาที่มีความโด่งดังเป็นอย่างมาก และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในการทำเงิน จากการเดิมพันที่ทำเงินได้ง่าย ๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวผ่านทางออนไลน์